Thông tin cập nhật ngày 6/12

Chính phủ Campuchia kêu gọi tăng đầu tư vào ngành sắn: http://gappingworld.com/chinh-phu-campuchia-keu-goi-tang-dau-tu-vao-nganh-san/

Luồng cà phê xuất khẩu từ Brazil, Colombia giảm; giá cà phê tại Mỹ tăng: http://gappingworld.com/luong-ca-phe-xuat-khau-tu-brazil-colombia-giam-gia-ca-phe-tai-my-tang/

Trung Quốc thắt chặt thêm quy định thuốc BVTV để cải thiện an toàn thực phẩm: http://gappingworld.com/trung-quoc-that-chat-them-quy-dinh-thuoc-bvtv-de-cai-thien-an-toan-thuc-pham/

Lũ lụt gây thiệt hại cao hơn dự báo đối với sản xuất gạo Thái Lan: http://gappingworld.com/lu-lut-gay-thiet-hai-cao-hon-du-bao-doi-voi-san-xuat-gao-thai-lan/

Nhập khẩu nông sản của Mỹ dự báo tăng lên 117 tỷ USD năm 2018: http://gappingworld.com/nhap-khau-nong-san-cua-my-du-bao-tang-len-117-ty-usd-nam-2018/

Trung Quốc – Campuchia ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giống lúa mới: http://gappingworld.com/trung-quoc-campuchia-ky-thoa-thuan-hop-tac-nghien-cuu-giong-lua-moi/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: