Thông tin cập nhật ngày 5/12

Chi phí cao đẩy New Hope ra khỏi ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc: http://gappingworld.com/chi-phi-cao-day-new-hope-ra-khoi-nganh-chan-nuoi-lon-trung-quoc/

Campuchia đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu hạt điều tại biên giới: http://gappingworld.com/campuchia-don-gian-hoa-thu-tuc-xuat-khau-hat-dieu-tai-bien-gioi/

Tin vắn ngành thịt ngày 5/12: http://gappingworld.com/tin-van-nganh-thit-ngay-512/

Campuchia quyết tâm phát triển lúa gạo thơm: http://gappingworld.com/campuchia-quyet-tam-phat-trien-lua-gao-thom/

Minh Phú chiếm 20% tổng lô hàng tôm bị FDA từ chối năm 2017 do kháng sinh cấm: http://gappingworld.com/minh-phu-chiem-20-tong-lo-hang-tom-bi-fda-tu-choi-nam-2017-do-khang-sinh-cam/

Nông dân chăn nuôi lợn Campuchia lo ngại luồng lợn nhập khẩu ồ ạt: http://gappingworld.com/nong-dan-chan-nuoi-lon-campuchia-lo-ngai-luong-lon-nhap-khau-o-at/

Rabobank: Sản xuất protein động vật tăng tại tất cả các khu vực trên thế giới: http://gappingworld.com/rabobank-san-xuat-protein-dong-vat-tang-tai-tat-ca-cac-khu-vuc-tren-the-gioi/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: