Thông tin cập nhật ngày 21/11

Tin tổng hợp ngày 21/11: http://gappingworld.com/tin-tong-hop-ngay-2111/

Bã cà phê dùng làm nhiên liệu chạy xe bus tại Luân Đôn: http://gappingworld.com/ba-ca-phe-dung-lam-nhien-lieu-chay-xe-bus-tai-luan-don/

Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2017: http://gappingworld.com/du-tru-ca-phe-tai-cac-kho-cua-my-den-cuoi-thang-102017/

Nhu cầu tôm tại Mỹ chậm lại, giá tôm nguyên liệu Ấn Độ duy trì ở mức cao: http://gappingworld.com/nhu-cau-tom-tai-my-cham-lai-gia-tom-nguyen-lieu-an-do-duy-tri-o-muc-cao/

Xuất khẩu cà phê Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm do hậu cần: http://gappingworld.com/xuat-khau-ca-phe-brazil-giam-xuong-muc-thap-nhat-trong-6-nam-do-hau-can/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: